1,920,000 ریال ماهانه

هاست وردپرس - WP-2GB

2,560,000 ریال ماهانه

هاست وردپرس - WP-5GB

3,520,000 ریال ماهانه

هاست وردپرس - WP-10GB

4,560,000 ریال ماهانه

هاست وردپرس - WP-20GB