انتقال دامنه

انتقال دامنه از شرکتهای دیگر

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*


انتقال یک عدد دامنه

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

* برخی از پسوندها و دامنه هایی که به تازگی تمدید شده اند قابل انتقال نیستند