کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
www.

انتقال دامنه به برتینا

دامنه ثبت شده خود در شرکت دیگر را به برتینا منتقل نمایید

شروع انتقال

*

با توجه به شرایط ثبت دامنه های تحت www.nic.ir در صورت عدم رعایت تمامی موارد راهنمای ثبت دامنه ir موجود در بخش ثبت دامنه مسئولیت عواقب بعدی به عهده کاربر خواهد بود.
آزاد بودن یک دامنه برای ثبت دلیلی بر امکان ثبت آن نمی باشد. در بعضی موارد امکان ثبت یک دامنه آزاد توسط ثبت کننده داده نمی شود اما دامنه آزاد نمایش داده می شود. در این حالت موضوع توسط ایمیل اطلاع داده خواهد شد.
به هیچ عنوان اقدام به ثبت نام های تجاری دیگران ننمایید زیرا این کار بر اساس قانون غیر مجاز بوده و عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
ثبت دامنه های مرتبط با کشورها (ccTLD) شامل ( AT, BE, CA, CC, CH, CN, DE, DK, ES, FR, IT, LI, COM.MX, NL, US, AU ) دارای قوانین خاص آن دامنه بوده که در صورت عدم رعایت عواقب بعدی به عهده کاربر بوده و هیچ گونه وجهی مرجوع نخواهد شد.
ثبت دامنه های روبرو شامل ( TRAVEL, PRO, JOBS, AC, AG, AM, FM, GS, HN, IM, MN, IO, JP, LA, SC, SH, TL, TW, VC, CM, FM, HN, IO) دارای قوانین خاص آن دامنه بوده که در صورت عدم رعایت عواقب بعدی به عهده کاربر بوده و هیچ گونه وجهی مرجوع نخواهد شد.
ثبت دامنه فارسی تنها در پسوندهای com net name cc tv ws امکان پذیر است