12,000,000 ریال ماهانه

Colocation - میزبانی سرورهای استاندارد

12,000,000 ریال ماهانه

Colocation - میزبانی سرورهای دسکتاپ