*
*
*
*  

کلمه عبور باید دارای شرایط زیر باشد :

  • حداقل یک حرف بزرگ
  • حداقل یک کارکتر خاص ($ ,%,#,@)
  • حداقل طول کلمه عبور 8 حرف
*
*
*
*
*
*
*
جهت دریافت اطلاعات از طریق اس ام اس

  شرایط سرویس و مقررات و قوانین برتینا