مقالات

 ایجاد پکیج در ریسلری لینوکس Directadmin

براي ايجاد يک پکيج جديد در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين به مطابق با راهنمای زير عمل نمایید : 1-...

 تغییر پهنای باند اکانت های ایجاد شده در ریسلری هاست لینوکس Directadmin

براي تغییر پهنای باند يک اکانت در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين مطابق با راهنمای زیر عمل نمایید :...

 حذف پکیج در ریسلری هاست لینوکس Directadmin

براي حذف يک پکيج در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين مطابق با راهنمای زیر عمل نمایید : 1- ابتدا از...

 دسترسی به لیست اکانت های ایجاد شده در ریسلری هاست لینوکس در Directadmin

براي مشاهده لیست اکانت های ایجاد شده در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين به روش زير عمل کنيد : 1-...

 فعال نمودن یک اکانت معلق (ساسپند) شده در نمایندگی هاست Directadmin

براي فعال نمودن يک اکانت معلق شده در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين مطابق با راهنمای زیر عمل نمایید...

 مشاهده آمار دقیق پهنای باند يک اکانت در هاست لینوکس Directadmin

براي مشاهده آمار دقیق پهنای باند يک اکانت در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين مطابق با راهنمای زیر عمل...

 معلق(ساسپند) نمودن اکانت در ریسلری هاست لینوکس در Directadmin

براي معلق نمودن يک اکانت در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين مطابق با راهنمای زیر عمل نمایید : 1-...

 نحوه ایجاد کاربر در ریسلری هاست لینوکس در Directadmin

براي ايجاد يک یوزر جديد در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين مطابق با راهنمای زیر عمل نمایید : 1-...

 نحوه حذف اکانت کاربر در ریسلری هاست لینوکس Directadmin

براي حذف يک اکانت در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين مطابق با راهنمای زیر عمل نمایید : 1- ابتدا از...

 ویرایش پکیج در ریسلری هاست لینوکس در Directadmin

براي ویرایش يک پکيج در سرويس نمايندگي دايرکت ادمين به مطابق با راهنمای زیر عمل نمایید : 1- ابتدا...