مقالات

 آموزش ثبت و یا انتقال دامنه فارسی به برتینا

1 -  جهت ثبت دامنه فارسی می بایست در سایت برتینا دارای ناحیه کاربری باشید. الف-  در صورتی که...

 آموزش فعالسازی و یا غیرفعال نمودن قابلیت محافظت از شناسه دامنه های فارسی

دامنه های فارسی: توجه  قابلیت محافظت از شناسه یا Privacy Protection فقط بر روی دامنه های...

 انتقال دامنه ی فارسی

حالت 1 (Transfer): اگر دامنه شما در ثبت کننده ای غیر از opensrs ثبت شده است. حالت 2 (Move): اگر...

 نحوه تمدید دامنه های فارسی

» امکان تمدید دامنه فارسی زودتر از تاریخ سررسید بعدی وجود ندارد. » جهت تمدید دامنه فارسی، 20 روز...

 نحوه تنظیم dns دامنه های فارسی

روش تغییر dns دامنه های فارسی: 1 -  وارد کنترل پنل دامنه فارسی شوید:...