کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:


Certum DV SSL Certificate (.ir Domains) - 1 year


اگر وب سرور میزبان سایت شما از قابلیت SNI پشتیبانی ننماید، برای نصب SSL به یک IP آدرس اختصاصی نیاز خواهید داشت.
تمامی هاست های ویندوز و لینوکس برتینا، از این قابلیت پشتیبانی می کنند.Certum DV SSL Certificate (.ir Domains) - 2 year


اگر وب سرور میزبان سایت شما از قابلیت SNI پشتیبانی ننماید، برای نصب SSL به یک IP آدرس اختصاصی نیاز خواهید داشت.
تمامی هاست های ویندوز و لینوکس برتینا، از این قابلیت پشتیبانی می کنند.Certum DVWildcard SSL Certificate (.ir Domains) - 1 yearCertum DVWildcard SSL Certificate (.ir Domains) - 2 yearDV MultiDomain SSL - Certum (-52 موجود است-تماس با واحد فروش)