در راستای حمایت از کسب و کارها در شرایط سخت رکود اقتصادی، شرکت برتینا بر روی پلن های گوگل ادز خود تا ۳۰ درصد تخفیف ارائه کرد که با توجه به استقبال مشتریان گرامی، این تخفیف تا 20 تیرماه تمدید گردید.


Sunday, June 21, 2020

« برگشت