در راستای حمایت از کسب و کارها در شرایط سخت رکود اقتصادی، شرکت برتینا بر روی پلن های گوگل ادز خود تا 30 درصد تخفیف ارائه کرده است.
برای استفاده از این تخفیف تنها تا پایان خردادماه فرصت دارید.


Monday, June 8, 2020

« برگشت